Muzeul Poni-Cernătescu - Despre muzeu
Regio - Initiativa locala. Dezvoltare regionala. Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului Fundația Culturală Artex Instrumente Structurale

Despre muzeu

Istoria muzeului

Casa construită în anul 1839, de către mitropolitul Veniamin Costachi şi în care a locuit, începând din 1880, profesorul Petru Poni şi familia sa, adăposteşte astăzi Muzeul "Poni- Cernătescu". Cîteva date privind istoria casei semnalează că, în anul 1859, clădirea era în proprietatea sărdarului Nicolae Goncescu, care a vândut-o, cu preţul de 1500 de galbeni, mitropolitului Calinic Miclescu. În anul 1874 este cumpărată, cu preţul de 1000 de galbeni, de către avocatul Dimitrie Telemaque, iar din 1880 până în 1925 a devenit proprietatea familiei profesorului Petru Poni. Din acest an, casa revine fiicei lui Petru Poni, chimista Margareta Poni, care o donează în 1973 Consiliului Popular al oraşului Iaşi, cu scopul de a fi organizată ca muzeu memorial dedicat familiei Petru Poni. În anul 1974, nepoata savantului, profesoara Florica Mageru oferă Complexului Muzeal Naţional "Moldova", o importantă donaţie, care a cuprins patrimoniul mobil existent, la acea dată, în casa familiei Poni (mobilier, obiecte personale, diplome, medalii, fotografii, obiecte decorative etc). După un lung proces de restaurare, casa dobândeşte statutul oficial de muzeu, inaugurat la 7 noiembrie 1991, sub titulatura iniţială de Muzeul Chimiei ieşene "Petru Poni", iar din 1994, în urma unei ample reorganizări, acesta devine Muzeul "Poni-Cernătescu".

Este interesant de semnalat faptul că, în anii grei ai primului război mondial, această casă a găzduit valoroasele colecţii ale Bibliotecii Academiei Române, iar din 1930 a locuit aici şi academicianul Radu Cernătescu.

Galerie foto
Galerie video
Galerie audio
Misiune

Muzeul, ca instituţie, are rolul de a valorifica obiecte reprezentative pentru cultura unei societăţi şi de a transmite mesaje, idei, informaţii, printr-o adresare directă publicului de toate vârstele. În acest sens receptivitatea pentru modernizarea tipurilor și formelor de etalare comunicaţională a muzeelor s-a materializat în forma de prezentare, ambient, arhitectură, mobilier, sisteme de iluminat. Altfel spus, în muzeu e necesar să fie stabilite legături subtile între exponat şi privitor în plan fizic, intelectual şi emoțional, oamenii dobândind astfel prilejul de a li se crea oportunitatea de a empatiza cu ceea ce văd.

Muzeul memorial poate fi perceput ca un spaţiu al poveştii, incluzând, în mod titularizant şi participativ-emblematic, o serie de personalităţi recunoscute din punctul de vedere al remarcabilităţii biografice în plan uman şi creaţional-cultural. În cadrul muzeului memorial se narează despre viaţa şi cariera personalităţii căreia îi este dedicat sanctuarul muzeal, vizându-se un anumit domeniu al interesului general istoric-ştiinţific-cultural, rezumat sau nu, dar întotdeauna explicat metodic, etapizat şi programatic. Substanţa poveștii spuse-expuse se transformă, prin măiestria muzeografului, dincolo de exponate, într-o descriere metaforică şi informativă totodată, ajungând în final să refacă, să (re)construiască şi să constituie o matrice explicit-educativă complementară poveştii biografice propriu-zise.

Întregul parcurs stradal „Mihail Kogălniceanu” din Iași este o astfel de pagină deschisă spre trecut. Pe acest veritabil vechi bulevard al rezonanţelor culturale din al nouăsprezecelea veac, foarte aproape de casele Kogălniceanu, se întindeau, în contextul arhitectonic moldovenesc târziu de odinioară, parcul şi casa familiei profesorului chimist Petru Poni.

Muzeul, inaugurat oficial în anul 1991, este constituit pe baza donațiilor din anul 1971 ale profesoarei Margareta Poni, fiica savantului, dar şi prin cele ale moştenitoarei familiei, profesoara Florica Mageru, fiica lui Alexandru Poni, care oferă, în anul 1973, Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi o serie de obiecte de mobilier, cărţi, documente, fotografii, eşantioane de minerale, corespondenţă, lucrări ştiinţifice, partituri muzicale ş.a.

Muzeul “Poni –Cernătescu” din cadrul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii “Ştefan Procopiu” - Complexul Muzeal Naţional “Moldova” Iaşi, a beneficiat în perioada 2009-2011, de o amplă remodelare tematică a expoziţiei. Astfel, circuitul interior pune astăzi în valoare, prin îmbinarea elementelor tradiţionale cu mijloace muzeo-tehnice moderne (touch-screen-urile şi ecrane informative interactive), elemente aparţinând secvenţialităţii genealogice şi de carieră ştiinţifică şi literară ale familiei Poni. Sunt alăturate programatic o impresionantă suită de generoase exemplificări patrimoniale şi muzeografice legate de personalităţi academice ieşene, care şi-au înscris cu cinste numele în istoria chimiei româneşti.

Pe lângă misiunea patrimonială, instituția noastră își propune să funcționeze ca un cadru formativ, grație reconstituirii în cadrul expoziției permanente a laboratorului de chimie după modelul celui care a funcționat la Universitatea ieșeană la sfârșitul secolului trecut, locul desfăşurării lecţiilor experimentale de chimie pentru elevii din ciclul gimnazial şi liceal, precum și a „minei” de secol XIX, amenajată la demisolul muzeului, care găzduieşte expoziţia de flori de mină, dar şi mostre mineralogice cercetate şi studiate de Petru Poni de-a lungul timpului. Aceste exponate contribuie la menţinerea unei efervescenţe ideatice, necesară dezvoltării activităţilor metaexpoziţionale destinate publicului larg.

Expoziţia oferă pe lângă suportul informatic ce conţine date şi detalii despre fiecare exponat şi eveniment în parte şi alte sisteme interactive de informare, precum proiecţiile video, care reprezintă o altă modalitate de a sublinia publicului “punctele cheie” ale traseului muzeistic.

Ca mod de exprimare a muzeografiei, expoziția prelungește obiectul în imagine, care, la rândul său, recreează evenimente și construiește povești, provocând dialogul. În acest context, noua misiune a muzeului este aceea de reconsiderare a relațiilor dintre cei care participă la actul educaţional (actori, scriitori, muzicieni și sponsorii) transmiţând informaţia îmbinată cu atractivitatea ineditului emoţional şi vizual, permiţând vizitatorului să navigheze cu elegantă ușurință în spaţiul şi timpul evocat. Un astfel de demers permite aşadar muzeului să-şi remodeleze propria identitate în cadrul circuitului românesc de instituţii care conservă valori memoriale de patrimoniu naţional.

Total vizitatori: 153256

Regio

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tau!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene și a Guvernului României.
© Fundația Culturală Artex